concrete background CM SHIELD solo figure concrete background concrete background concrete background

  "Ako ludia ste fantastickí, neskutočne vela robíte pre Ronyho. Dokázali ste ho vždy podržať v každej situácii a bez vás a vašej pomoci by v Anglicku nebol a nezvládal by to. Podporujete aj nás rodičov a sme velmi radi, že sme vás spoznali a nelutujeme, že chris je Ronyho agent. Berieme vás ako súčasť našej rodiny. Pracujete velmi dobre a s vašou prácou sme nad mieru spokojní. Vo všetkom sa dá na vás spolahnúť. “Proste ste dobrí v tom, čo robíte.”

 

  "As people you are fantastic, you are doing an incredible amount for Rony. You always manage to support Rony in every situation and without you and your help and support Rony would not be in England and he wouldn’t manage it. You also support us as parents and we are very pleased that we met you and we got to know each other very well and  we do not regret that Chris represents Rony.  We take you as part of our family. You work very well and we are satisfied with all you do for us beyond measure. We can rely on you in every prospect. “You are very good at what you do.”

 

                                               

                           Monika & Miki Drafi - parents of Ronald Drafi, Preston North End

DSC01841

  "Mať talent a tvrdo na sebe pracovať niekedy nestačí, pokiaľ sa k tomu nepridá aj kúsok šťastia...pre Jakuba bolo týmto „šťastím“ stretnutie s Chrisom a Sash  Vďaka ich záujmu, viere v Jakubove schopnosti a húževnatom a ľudskom prístupe sa z nás stali nielen priatelia, ale sa im podarilo nájsť klub, ktorý je Jakubovi doslova  „šitý na  mieru“ a poskytuje mu úžasné možnosti pre ďalší rozvoj a to všetko aj napriek tomu, že sme spočiatku celému projektu príliš neverili.

 

Veľká vďaka patrí Chrisovi a Sash aj za ich maximálne nasadenie v súvislosti s adaptáciou Jakuba v novom prostredí. Dá sa povedať, že mysleli naozaj na všetko - od organizačných záležitostí až po spoločný nákup nezbytných vecí  Neoceniteľný je aj fakt, že vzhľadom na ich celoročné pôsobenie v Anglicku môžu chlapcom v prípade potreby kedykoľvek poradiť alebo pomôcť a my vieme, že sa na nich môžeme plne spoľahnúť."

 

 

  "Having talent and hard work yourself sometimes is not enough if you don't also have a bit of luck ... for Jakub that "luck" was meeting with Chris and Sash. Thanks to their interest in Jakub, their faith in his ability and their perseverance and human approach, we not only became friends, but they managed to find a club that is literally "tailor made" for Jakub. It provides great opportunities for Jakub's further development and all this happened despite the fact that we initially did not believe they were serious.

 

Many thanks to Chris and Sash also for their maximum efforts in helping Jakub with his adaptation in his new environment. We can say that you really thought of everything - from organizational matters to the joint purchase of the necessary things, it is invaluable that due to their year-round operation in England they can help any boy whenever it's needed with advice or help, and we know that we can rely on them."  

 

                                    Milan & Zuzana Spiriak - parents of Jakub Spiriak , Derby County FC

                                               

                                                   

Spiro family

  "Sash & Chris velmi dobre vedia, že my sme veľmi veľmi spokojní s ich prácou po všetkých stránkach. Od prvého kontaktu s nimi splnili a dodrzali vsetko, co slubili.

 

O nás sa vždy pekne starali a staraju, celé dni boli s nami pocas skusok s Tomášom v Aston Ville. Pre Tomáša pripravili tie najlepšie podmienky. Starali sa aj o komunikáciu medzi klubmi, kde sa postarali aj o tie najmenšie detaily.

 

A aj teraz ked je už Tomáš v Aston Ville sa o neho staraju nonstop a su s Tomášom stale v kontakte a overuju si, či je všetko ok.

 

“Sme s vami nadmieru spokojní a máme vas radi”

 

 

  "Sash & Chris know very well that we are very very happy with their work in all respects. From the first contact with them they have fulfilled everything that they promised.

 

They always looked after us very well during the trials with Tomas at Aston Villa. They always look after all of us very well. They prepared the best conditions for Tomas. They also took care of all communication between the clubs, where they also cared about the smallest details.

 

And now that Tomas is in Aston Villa, they look after him non-stop, they are in contact with him non-stop checking everything is ok.

 

"We are extremely satisfied with you and we love you"

 

                                      Peter and Ivonka Zazrivec - parents of Tomas Zazrivec, Aston Villa FC

                                               

                                                   

zazo family1

Naša spolupráca trvá asi dva roky.Za ten čas sme toho veľa prežili.Kominikácia s Chrisom a Sash je na profesionálnej úrovni.V Anglicku na skúške Jakuba Špiriaka som videl,čo ich práca obnáša.Chce to veľa obetavosti, času,komunikácie s každou zo zúčastnených strán,ale hlavne s hráčom,rodičmi a klubom.Nie vždy je to jednoduché.Oceňujem ich prístup,pracovné nasadenie a spôsob komunikácie.Sú vždy otvorení,úprimní a pozitívne naladení.V každej situácii sú pripravení hráčovi pomôcť a ponúknuť mu starostlivosť po každej stránke,nie len športovej a to na vybornej úrovni.Je to veľmi dôležité v ich práci a hlavne pre hráčov a rodičov,že sa môžu v Anglicku pri ich pobyte na 100% v každej situácii na niekoho spoľahnúť.Ako tréner to mám veľmi podobné a z vlastnej skúsenosti viem o čom to všetko je.Je to náročné,ale výsledkom ich snaženia je stále ponúknuť možnosť pokračovať v napĺňaní talentu a potenciálu hráča vo výborných podmienkach,ktoré Anglicko ponúka.Držím Vám Chris a Sash palce !!!

 

We have worked together for about 2 years. During this time we have spent some time together and we went through a lot. Communication with Chris and Sash is on very professional level. I saw in England during Jakub Spiriaks trial what Chris’s and Sash’s work includes. It needs lots of sacrifices, lots of time and understanding, communication with each side involved, but especially with players, parents. They always willing to help with their positive attitude and mood. It is not always easy and I adore their approach, work effort and their way of communication. They are always open, honest and positive. They are prepared to help the player in every situation and support him not just in football and they do it at the top level. It is very important in their work and especially for players and parents that they can rely on them when they are in England  100% in every situation. As a coach I have it very similar from my own experience, so I know what it is all about. It is difficult, but the result of their effort gives the opportunity to continue to meet the talent and potential of players in excellent conditions, which England offers. Fingers crossed for you Chris and Sash!

                                         

                                                          Viktor Miko - Trainer of SK SFM Senec - Jakub Spiriak club                      

                                                   

Viktor & spiro DSC02892

Mal som možnosť spolupracovať so Sashou a Chrisom pri prestupe Ľubomíra Satku do Newcastlu. Transfer prebehol na vysokej profesionálnej úrovni a na všetkom co sme sa dohodli aj platilo. Tak milych, zodpovedných a korektnych ľudí som dávno nestretol a uz teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu. Nešlo im o peniaze ale v prvom rade o maximálnu spokojnosť hráča a klubov.

S podravom

                                               

 

I had the opportunity to work with Chris and Sasha during the transfer of our player Lubomir Satka to the Newcastle United. The transfer took place on a high professional level and everything that we had agreed was delivered. So nice, responsible and respectable people I have not met in a long time and I am looking forward to further cooperation. It was not about the money for them, the priority was the utmost satisfaction of player and clubs.

 

 

With regards,

                         

Andrej Porazik - Sports Director Dubnica nad Vahom

DSC02866

 

Mal som možnosť sledovať Vás priamo pri práci a myslím si že najdôležitejšia je vaša komunikácia s hráčmi , ktorí sa stávali akoby vašimi deťmi a ich rodiny sú aj vašou rodinou a to je to dôležité a výnimočné.

 

Pri lúčení som Vám povedal , že ste odsúdení na úspech a veľmi Vám ho prajem.

 

 

 

I had the opportunity to watch you doing your job and I think the most important thing is your communication with players who are become like your own children and their families become like your families as well and this is important and special.

 

When we saw each other last time, I told you that your destiny is success and I  really wish that to you.

 

                                      Peter Halaj - FK Dukla Banska Bystrica, Manager of Youth

Som tréner vo Fomat Martin a Saška a Chris sa boli pozrieť na našom zápase. Po jeho odohraní sme sa spolu po rozprávali a oni prejavili záujem o našich hráčov Jakuba Malka a Mateja Šefčíka. Priznám sa najprv som bol voči nim nedôverčiví lebo skúsenosti s našimi agentmi nemám veľmi dobré. Toto je ale iná káva. Ich nezaujíma iba futbalový rast chlapcov ale aj to ako sa im darí v škole ako sa o seba majú starať aj mimo tréningoveho procesu. Mal som možnosť vidieť aj akadémiu v Anglicku a týchto ľudí ako sa starajú o všetko potrebné len aby sa chalani cítili čo najlepšie aby vedeli prekonať jazykovú bariéru. Keď to trošku nadnesiem tak sa z nich stavajú druhý rodičia a nikto sa o ten svoj talent nemusí báť. Ja im prajem aby sa im darilo čo najlepšie a aj touto formou zviditeľniť čo najlepšie našich talentovaných chlapcov vo futbalovom svete.

 

I am a coach in MSK Fomat Martin and Sash & Chris came to have a look at our game. After the match we were talking and they showed  interest in our players Jakub Malko and  Matej  Šefčík. I admit at first I was suspicious, because my experiences with Slovakian agents are not very good. But this is a different situation. They are not only interested in football and growth of the players, but also about how the boys do in school and they help them to take care about everything even outside of the football and training process. I had a chance to see the academy in England and Sash & Chris take care of everything. They are helping the boys to adapt and feel comfortable and helping with the language barrier. I realised that they are becoming like the boys second parents, so you don’t have to be worry at all about your talented son. I wish them only the best and hope they can help  our talented boys in the football world.

 

                                                        Marián Šupej - Trainer MŠK Fomat Martin

DSC02596

Chris a Sash sú špecialisti vo svojom odbore. Pracujú veľmi úzko na slovenskom trhu s mládežou a sústredia ich úsilie na správnom trhu. Oni sú odhodlaní nielen najst kvalitných hráčov, ale aj pomôct s celkovym vývojom osobností, ktoré majú v ich malom portfóliu. Budujú a rozvíjaju zdravé pracovné vzťahy s hráčmi a klubmi, co pomáha klubu rozvíjať jednotlivca ako hráča a aj ako človeka. Pre mladých hráčov z inych krajin je dôležité, aby sa cítili dobre v novom klube a aby pochopili kultúru klubu. Rovnako tak je dôležité, aby kluby pochopili kultúru, odkial hráč prišiel, aby mu mohli pomôct s celkovym vývojom. Chris a Sash vždy poskytnú detailné informácie, ktoré zapadaju do vývoja hráča a jeho nového okolia.

 

 

Chris and Sasha are specialists in their field. They work very closely on the slovakian market at youth level and concentrate thier efforts on a precise market. They are committed not just to the recruitment of quality players, but also the development of the person they have in their small portfolio. They build and develop a healthy working relationship with players and clubs which helps the club to develop the individuals as a player and as a person. With young foriegn players it is essential that they feel comfortable at the club and understand the culture of the club. Likewise it is important that clubs understand the culture that the player has come from to aid the players progression. Chris and Sasha help provide information which dovetails into the development of the player and his new surroundings.

 

              Steve Nickson - Newcastle United Academy - Head of Recruitment

Steve & Lubo

Po prvý krát som pracoval so Sash a Chrisom v roku 2011, kedy sme zorganizovali pre dvoch slovenských hráčov skúšku v Derby County. Následne na to sme podpísali jedného z týchto hráčov, Jakuba- Brankár, ktorý je teraz na štipendiu v našej Akadémii. Sasha a Chris su extrémne profesionálni a priateľskí v každom aspekte tohoto businessu. Oni organizuju všetko potrebné pre hráčov,

dialkové študium ich slovenských škôl, anglické mobilné telefóny, výučbu angličtiny a navyše idu ešte o mílu naviac, ked sa snažia spoznať každého chlapca individuálne. Sasha a Chris pomáhaju hráčom prispôsobiť sa anglickému spôsobu života  a ich práca je vynikajúca a nevyhnutná a Chris sa stará o všetko po anglickej stránke. Teším sa na spoluprácu s nimi zase čoskoro.

 

 

I first worked with Sasha and Chris in 2011 when we organised for 2 Slovakian boys to come for a trial at Derby County. We have subsequently signed one of the boys, Jakub, a Goalkeeper on a scholarship to our academy. I found Sasha and Chris to be extremely professional and friendly in every aspect of how they conduct their business. They organise everything for the boys, Slovakian school plans, mobile phones, English lessons and they go the extra mile and get to know each boy individually. Sasha's skills at helping the boys adapt to English life are essential and Chris looks after all of the English side of things really well. I am looking forward to working with them again soon.

 

 

                              Craig Short - Derby County Academy - Head of Recruitment

DSC02681